Катаев В - Цветик-семицветик (Н.Литвинов, З.Бокарева, Г.Иванова зап.1980)