Капутикян С - Весна на вершинах (чит. Коровина Е и др. зап. 1974г.)