Крюс Джеймс - Говорящая машина (р.спект. Г.Вицин, Е.Весник,И.Кваша 1968)